Leerkracht heeft zelf moeite met lesstof.

De pabo.

De leerkracht voor het basisonderwijs wordt tegenwoordig opgeleid op de pedagogisch academie voor het basisonderwijs, beter bekend als de pabo. Hier leert de aankomende leerkracht alles over de leerstof dat ze hun leerlingen zullen moeten overbrengen, waaronder de belangrijkste vakken: rekenen en taal. Ook leren ze alles over de verschillende culturen en hoe je op de beste manier les kan geven. Nadat de leerkracht deze 4 jaar durende opleiding heeft afgerond, zijn ze bevoegd om de leerlingen les te mogen geven. Maar wat blijkt nou, veel leerkrachten hebben zelf moeite met de lesstof die ze duidelijk moeten overbrengen aan de leerlingen.

Leerkracht heeft onvoldoende kennis.

Uit eerdere studies van Trouw blijkt namelijk dat rond de 40% van de net afgestudeerde pabo-studenten onvoldoende kennis heeft op het gebied van zinsontleding & spelling. Ook op niveau van rekenen houden de nieuwe leerkrachten niet veel over. Één op de drie wiskundedocenten vindt dat er onvoldoende aandacht gaat naar les over rekenen op de pabo. Hierdoor gaat de kwaliteit van de lessen achteruit. En gepaard met dit alles zijn een deel van de leraren die nu voor de klas staan onvoldoende in staat om kinderen te onderwijzen. Laat staan dat ze een uitdaging kunnen geven aan de leerlingen die dit nodig hebben.

Lerarentekort zorgt ook voor kwaliteitstekort.

Ook komt het te lage niveau van leerkrachten doordat er een lerarentekort heerst. Hierdoor moeten leerkrachten vaak veel overwerken. Hierdoor zijn ze gedwongen minder tijd te stoppen in de voorbereiding van de lesstof voor de dag die volgt. Daarnaast spelen stress en burn-outs een grote rol in de kwaliteit van het lesgeven, aldus wij-leren.nl. Doordat leerkrachten burn-outs krijgen, wordt het lerarentekort groter, waardoor de stress tot een nog hoger niveau oploopt. Als de leerkracht met een te hoge druk moet lesgeven aan de klas, kan de leerkracht minder goed opletten of alle leerlingen de lesstof wel snappen. Laat staan dat ze geen extra aandacht kunnen geven aan de leerlingen die hier moeite mee hebben.

Meer hierover: Steeds meer beginnende leerkrachten stoppen.

Stage belangrijker dan pabo zelf.

In een interview zegt Jesper Franken, eerste jaars pabo-student, dat er weinig verteld wordt over de didactiek zelf. Het vak onderwijs-pedagogiek wordt wel gegeven, maar enige diepgang van dit vak mist. De pabo heeft zijn studiejaren opgedeeld in 4 stukken, terwijl je ook een stage moet doen, wat inhoudt dat je meeloopt op een basisschool. Jaar 1 is algemeen, je leert hier over alle onderdelen van het basisonderwijs. Jaar 2 is specialisatie in jonge of oudere leerlingen, daarna heb je in leerjaar 3 een minor. In leerjaar 4 moet je de LIO halen, waarvoor je zelfstandig voor de klas moet kunnen lesgeven. De stage is het belangrijkste aspect van de pabo, want zonder die stage krijgen de studenten weinig kennis over het leerkracht-zijn. “Ik zou niet weten hoe je bij groep 3 leerlingen de stof zal moeten leren zonder mijn stage”, aldus Jesper Franken. Ook worden er sinds kort op de pabo leerlinggericht lessen aangeleerd aan de pabo-studenten. Dit houdt in dat de leerkracht een opdracht geeft, waarna de leerlingen dan aan de slag moeten gaan met die opdracht, en dat de leerkracht daarna pas uitleg geeft. Op de stageschool wordt dit alleen sterk afgeraden, omdat het simpelweg gewoon niet werkt. Volgens hem zijn ook weinig studenten echt enthousiast over de studie zelf. De studie zonder stage wordt niet aangeraden. Het hangt dus echt af van de stage.

Leerkracht staat er alleen voor.

En als dat nog niet genoeg was, bestaat er nog een probleem dat niet echt helpt met het bevorderen van de kwaliteit van lesgeven. Vaagheid. En dan wel vaagheid over welke stof leerkrachten nou eigenlijk moeten onderwijzen aan de leerlingen. Dit is namelijk niet landelijk vastgesteld door de overheid, waardoor elke school dit individueel moet uitzoeken. Vaak is dit niet goed gedocumenteerd, waardoor elke leraar voor zichzelf maar moet uitzoeken wat die belangrijk vindt voor de lesstof. Dit heeft uiteraard kwaliteitsarm onderwijs tot gevolg. Zolang de leerkracht er grotendeels alleen voor staat, is de kans klein dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.

Opnieuw naar de negende plek?

Al om al, het zal nog wel even duren voordat wij weer in de buurt van de negende plek van het PISA zullen komen. Zolang het lerarentekort blijft bestaan is het lastig om goede vorderingen te maken in de kwaliteit van het onderwijs. Het niveau van de leerkrachten is nog lang niet zo goed. De pabo zal dan ook grote stappen moeten maken om de stof die wordt uitgelegd weer relevant te maken voor de studenten.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *